Besiktningar

Våra besiktningar utförs alltid av en kvalificerad besiktningsman.
Vi hjälper er med nedanstående besiktningar:

Installationsbesiktning:
När ni monterat en ny eldstad/skorsten.
När ni byter ut en gammal eldstad/skorsten mot en ny.

Försäljningsbesiktning:
När ni står i begrepp att sälja/köpa er fastighet.

Statusbesiktning:
När ni vill veta hur er eldstad/skorsten ”mår”.
Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet
Sotbildning och beläggningar
Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
Temperaturförhållanden
Tryckförhållanden och täthet
Drift och skötsel
Sprängningsbesiktning:
När sprängning eller markarbeten/pålning utförs i närheten av er fastighet.

Kamerainspektion:
Invändig kontroll av rökkanal, imkanal eller ventilationskanal.

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333