NYHETER2020-03-10T21:55:35+01:00
1003, 2020

Sotning

Vi har kunskap och utrustning att genomföra sotning på ett effektivt sätt. Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Får jag välja vilken sotare jag själv vill? Ja, Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan [...]

1003, 2020

Sotare i Västerviks kommun

Ventilationsrengöring. Sotare i Västervik Sotare i Västervik kommun som har kunskap och utrustning att genomföra sotning på ett effektivt sätt. Sotare i Västervik kommun. Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Får jag välja vilken [...]

1003, 2020

Provtryckning hus i Västervik

Provtryckning hus När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av ditt hus klimatskal.Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt. En provtryckning är en första indikator på att huset fungerar som det var tänkt från början. En av förutsättningarna för att bygga ett riktigt energisnålt hus [...]

1003, 2020

Besiktningar

Vi hjälper er med nedanstående besiktningar: Våra besiktningar utförs alltid av en kvalificerad besiktningsman. Installationsbesiktning: När ni monterat en ny eldstad/skorsten. När ni byter ut en gammal eldstad/skorsten mot en ny. Försäljningsbesiktning: När ni står i begrepp att sälja/köpa er fastighet. Statusbesiktning: När ni vill veta hur er eldstad/skorsten ”mår”. Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet Sotbildning och beläggningar Skador eller förändringar av [...]

1003, 2020

Ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring. Hur ofta bör man göra en ventilationsrengöring? Det beror faktiskt helt på vad för hushåll du bor i, men vi på rekommenderar i regel att man gör en ventilationsrengöring ungefär var 5:e år. Sen finns det dem som har många barn i hushållet och eller husdjur. Ventilationsrengöring Ju fler människor som vistas i bostaden och även husdjur anstränger ventilationssystemet, och gör att det kan behöva rengöras [...]

1003, 2020

Hur ofta bör man göra en ventilationsrengöring?

Ventilationsbesiktning i Västervik. Hur ofta bör man göra en ventilationsrengöring? Det beror faktiskt helt på vad för hushåll du bor i, men vi på rekommenderar i regel att man gör en ventilationsrengöring ungefär var 5:e år. Sen finns det dem som har många barn i hushållet och eller husdjur. Ju fler människor som vistas i bostaden och även husdjur anstränger ventilationssystemet, och gör att det kan behöva rengöras oftare, [...]

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333

    Till toppen