Ventilationsrengöring

Hur ofta bör man göra en ventilationsrengöring?

Det beror faktiskt helt på vad för hushåll du bor i, men vi på rekommenderar i regel att man gör en ventilationsrengöring
ungefär var 5:e år. Sen finns det dem som har många barn i hushållet och eller husdjur.

Ju fler människor som vistas i bostaden och även husdjur anstränger ventilationssystemet, och gör att det kan behöva
rengöras oftare, exempelvis var 3:e år.

Varför ska man rengöra ventilation?

Den främsta anledningen att rengöra ventilation är inomhusklimatet, att ni som vistas och bor i huset ska andas bra luft!
Det sägs att ett ventilationssystem som inte rengörs redan efter 3 år tappar 30 % av sin kapacitet. En annan anledning att
rengöra ventilationen är att när systemet tappar i flöde ökar risken för rötangrepp och fuktskador i tvättstuga och andra våtutrymmen.

Uppvärmningskostnaderna för huset minskar för dig som har frånluftsvärmepump eller annan typ av värmeåtervinning när du gör en
ventilationsrengöring. Sist men inte minst löper barn en större risk att utveckla astma och allergier i ett hus med dåligt inomhusklimat.

Ventilationskontroll för privatpersoner

Vi gör även ventilationskontroller hos privatpersoner. Det huvudsakliga syftet är för att ni som husägare ska få en bild av hur det ser ut i
era kanaler idag. Efteråt får ni ett protokoll på att detta blivit utfört, samt förslag på åtgärder om det skulle visa sig att er ventilation är bristfällig.
Vi kan även lämna offert på vad det skulle kosta att åtgärda det aktuella problemet.

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333