Provtryckning hus

När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av ditt hus klimatskal. Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg
driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt.

En provtryckning är en första indikator på att huset fungerar som det var tänkt från början.

En av förutsättningarna för att bygga ett riktigt energisnålt hus är att det är absolut tätt så att alla luftrörelser är kontrollerade.
Täthetsprovning mäter byggnadselementens täthet. Oavsett hur mycket isolering som finns, så förlorar den sin isolationsförmåga och
energiförbrukningen ökar markant om inte tillräcklig täthet uppnås.

Trycktest

Ett trycktest går till på det viset att en fläkt ansluts till en av dörrarna i fastigheten. Därefter skapar vi ett undertryck och sedan övertryck i huset.
Av testen får vi ett medelvärde på byggnadens läckagetal. Provtryckningen visar om byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer.
BBR 9:4.

Täthetskontroll varför?

Vi har idag uppnått isolerings tjocklekar, där mera isolering bara hjälper om klimatskärmen är tät. Det vill säga väggar, golv och tak.
En tät klimatskärm betyder för det första, att energibehovet hålls nere. För det andra är det möjligt att styra ventilationen efter behov
och inte efter hur det blåser just denna dag.

Täthet kräver ventilation.

Många är av den uppfattningen att, gamla hus var sunda att bo i, för att dem var otäta. Utifrån det menar många också idag att det är
fel att vi ska bygga täta hus ” De gamla var ju bra” Det är möjligt att gamla hus var sunda, men de medförde även en värmeräkning som
ingen idag kan acceptera.

Ett tätt hus kräver självklart ventilation. Men ventilationen ska inte komma genom otätheter i klimatskärmen, den ska vara kontrollerad.

Alla vet vi att, drag eller kallras ger en känsla av obehag. Därför är det viktigt att kunna reglera ventilationen.
En typisk villa förlorar cirka 1/3 av tillförd energi genom klimatskärmen, 1/3 genom dörrar och fönster och 1/3 genom otätheter i klimatskärmen.

Uppvärmningkostnad

Det absolut effektivaste sättet att spara in på din uppvärmningskostnad, är att försäkra dig om att din klimatskärm är tät. Ett par timmars arbete
med effektiv tätning av diffusionsspärren, b.la se till att alla skarvar är i hoptejpad. Det reducerar otätheterna med 25 – 50 %, som faktisk ger
dig en besparing på värmeräkningen på 10 – 20 %.
Om byggnationen ytterligare projekteras med fokus på, var och hur diffusionsspärren placeras i konstruktionen, så att genomförringar av installationer
helt undviks kan besparingarna vara ytterligare större.

Tryckprova

Därför ska du tryckprova klimatskalet i rätt stadium av byggnationen, väntar du till ditt hus är inflyttningsklart och där finns brister,
blir det problematisk samt kostsamt att åtgärda dessa.

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333