Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning
och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333