AB Sotning & Ventilation Småland

Vi sotar för att minska risken för brand och för att spara energi.

Vi som företag erbjuder utöver sotning och besiktningsuppdrag, helhetslösningar inom sotning och ventilation för såväl kommun som privatperson och företag.

Vi riktar oss inte till en målgrupp utan våra tjänster erbjuds alla. Vår marknad bearbetar vi genom direktförsäljning med hög personlig service och branschnärvaro. Våra insatser ska alltid gynna kunden och därför satsar vi mycket energi på att i det dagliga arbetet säkerställa våra kundrelationer. Det innebär att vi sätter kundernas behov i centrum och att vi genomför arbeten med god kvalitet och vid utlovad tid. Vår målsättning är att bli Smålands ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster. Vi arbetar med moderna och utvecklade metoder på ett miljövänligt sätt och målet är att integrera miljötänkandet i det dagliga arbetet.

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333