Braskaminer

Sotning av eldstäder, rökkanaler samt imkanaler är en mycket viktigt uppgift för att förebygga bränder.
Vi har kunskap och utrustning att genomföra sotning på ett effektivaste sätt.
31 % av alla bränder i villa, par- och radhus samt fritidshus är eldstadsrelaterade. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Vill ni känna er säkra? Kontakta oss.

Skorstenar

En skorsten att lita på
Den del av skorstenen som syns ovanför kaminen har en elegant och slank design med en utvändig diameter på bara 19 centimeter. Isoleringen är 30 mm tjock. Resten av skorstenen, d.v.s. den del som går genom bjälklag, övervåning/vind och tak är rejält och säkert isolerad med hela 60 mm isolering.

Vill du ha ett rent, slätt utseende på skorstenen? Då ska du veta att Modulex är så stabilt uppbyggd att den får monteras utan låsband. Allt du behöver veta om montering och installationskrav hittar du i den utförliga monteringsvägledningen.

Tillverkad för svenska förhållanden

Modulex bygger på vår 20-åriga erfarenhet av att utveckla skorstenar som klarar nordiskt klimat, nordiska bränslen och det tuffa nordiska sättet att elda i en braskamin. Rökgasröret har en diameter av 130 mm och är tillverkat av 1 mm syrafast rostfritt stål, med lägsta kvalitet L50. Detta gör att Modulex uppfyller 2012 års nya krav från Boverket på skorstenar som skall användas till braskaminer – materialstandard SS-EN 15287-1.

Modulex är CE-godkänd för kontinuerlig belastning med rökgaser som håller högst 600°C. 30 års materialgaranti.

SafeVent Imkanalsystem

SafeVent Imkanalsystem
Rostfri imkanal för alla typer av matlagning som är både brandsäker och snabbmonterad.

Fakta:
Imkanalsklass 1A provad enligt ISO/FSDIS 6944-2:2009(E) klarar alla installationer i restaurangkök.
Kanalen finns i oisolerat samt isolerat utförande (EI60) och uppfyller Tryckklass C vid 2000Pa.
Systemet har svenskt Byggproduktcertifikat.

Kataloger

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333