Skorstensreperation

Insatsrör

– ventilation, frisk luft och säkerhet för ditt hem. Säkerheten i hela värmesystemet beror inte bara på valet av material och installation av skorstenen, men även om det korrekta valet av skorstenar.

Moderna kanaler för skorstenar och rökkanaler skall vara starka och hållbara. Skorstenar för eldstäder måste tåla höga temperaturer och uppfylla alla krav på brandsäkerhet.

Vi hjälper dig välja det bästa alternativet och gör kvalitetsinstallationer och byte av rör.

Använd ROT-avdrag på arbetet!

Upp till 30 % rabatt kan du få när du använder ROT-avdrag på montering av insatsrör!

Installation insatsrör i skorsten

Installation insatsrör i rökkanaler eller ventilationskanaler är en effektiv reparationsmetod som man använder för att ha en säker rökkanal och/eller bra ventilation i huset. Insatsrör betyder att man monterar ett rostfritt syrafast böjbart rör i hela kanalens längd. Det börjas med bottenkrona och avslutas med toppfoder. Utrymmet mellan murstock och rör fylls med isoleringsmaterial som kallas Vermikulit.

Vi erbjuder hjälp med att installera rostfria flexibla insatsrör av hög kvalitet med garanti 10 år eller 30 år.

Glidgjutning

Glidgjutning innebär att man renoverar sin utdömda skorsten genom att gjuta en ny kanal inuti i den gamla rökkanalen. Man använder helst en keramisk glidgjutningsmassa på den gamla kanalens innerväggar och då tätar man alla hål och ojämnheter. Detta leder till att röken får lättare att passera genom skorstenen och sotpartiklarna fastnar inte lika lätt på skorstensväggarna.

Genom att glidgjuta kan man själv renovera en gammal skorsten, så att den återigen kan godkännas för användning.

För att leda in verktyg för rengöring(krejs) tas ett arbetshål upp strax ovanför eldstaden. Det finns alternativa metoder men den traditionella är att man måste göra detta arbetshål. Skorstenen ska rengöras mekaniskt med krejs ren från sot och tjära så gått det går.

Glidgjutningsmassan trycks sedan fast mot kanalväggarna med hjälp av dragkudden, som ger ett konstant och jämt fördelat tryck även om rökkanalen är ojämn. Glidgjutningsmassan är väldigt ”kletig” och fastnar lätt mot väggarna. Dragkudde och glidgjutningsmassa dras genom hela kanalen tills den är helt rök- och gastät samt har så jämt yta som möjligt.

Genom att glidgjuta får man slätare väggar som bidrar till minskad risk för sotavlagringar. Glidgjutningsmassan ger skorstenen högre motståndskraft mot kondens. Den kan även användas för renovering av kakelugnar.

Om rökkanal har varit belagd med eldningsförbud, skall den provtryckas och godkännas av godkänd besiktningsman innan den får tas i bruk, vilket vi naturligtvis ombesörjer åt er.

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333