Ozonsanering

Ozonsanering – tar bort källan till odören!

Våra ozongeneratorer kan bland annat användas inom följande områden för att dräpa odören helt:
– Ozonsanering kan du få beställt till din bil, husvagn, båt, lägenhet, garage eller hus.
– utrymmen där avlidna personer eller djur legat under längre tid
– utrymmen som bär på någon form av virus
– utrymmen som där legat/ligger avföring eller urin i
– rökskadade utrymmen, tex efter tobak och brand
– utrymmen där det förvarats hushållsopor i eller tex soprum
– mögelskadade utrymmen (på ytliga mögelskador)

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333