Kajbo

I alla kanaler och skorstenar samlas skräp och smuts. De måste rensas med jämna mellanrum för att fungera på rätt sätt.
Kajbon är ett vanligt problem. Kajor bygger ofta sina bon i kanalerna i våra skorstenar vilket leder till försämrad ventilation
i våra fastigheter. De kan också utgöra en ökad brandrisk.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er att rensa era skorstenskanaler och avlägsna kajbon och andra stopp.
Efter att vi tagit bort kajbon kan vi montera skorstensskydd så att problemet inte uppstår igen.

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333