Vi hjälper er med nedanstående besiktningar:

Våra besiktningar utförs alltid av en kvalificerad besiktningsman.

Installationsbesiktning:

När ni monterat en ny eldstad/skorsten.
När ni byter ut en gammal eldstad/skorsten mot en ny.

Försäljningsbesiktning:

När ni står i begrepp att sälja/köpa er fastighet.

Statusbesiktning:

När ni vill veta hur er eldstad/skorsten ”mår”.
Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

Sotbildning och beläggningar
Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
Temperaturförhållanden
Tryckförhållanden och täthet
Drift och skötsel
Sprängningsbesiktning:

När sprängning eller markarbeten/pålning utförs i närheten av er fastighet.

Kamerainspektion:

Invändig kontroll av rökkanal, imkanal eller ventilationskanal.